SCM music player

Ön Yargısız Kız :)

Sedef/15/Trabzon
1881-193∞

anonim lazım anonim

pipiliguzel:

a no nim

(Kaynak: salcalivitrin, pastasevenvampir gönderdi)

Şimdi tumblrdan vaz mı geçmeli,tembel olup yola devam mı etmeli? Ben tumblrdan sorumlu okuldan sorunluydum. Anladım her şey tumblr.

(Kaynak: teniesmeruhusariisin, mutlulukmuzikte gönderdi)

Tumblrdaki esprilere gülerken aniden odaya babam girince;

bikanakadar:

image

(pastasevenvampir gönderdi)

Studying.. Study.. Stud.. Stu.. St.. T.. Tu.. Tum.. Tumb.. Tumbl.. Tumblr

canselben:

canselben:

fuck the school

Bugunun anlam ve onemini aciklayan postum

(colorful5hawol gönderdi)

Küçükken zorla uyutulurduk, büyüdük zorla uyandırılıyoruz. Bu ne lan

paradoksadam:

image

(fuckkschoollbitchh gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter